EEZ projekts

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu vismaz 70 Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī to ģimenēm, organizējot apmācības sociālo un digitālo prasmju pilnveidošanai, īstenojot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas,  izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus.

Projektu īsteno Ogres novadā. Tā mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši.

Aktivitātes:

  • inovatīva kvalitatīva brīvā laika pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās metodikas, mācību programmas un materiālu izstrāde.
  • pakalpojuma aprobācija, organizējot seminārus, kursus, tai skaitā tālmācības kursu un nometnes.

Rezultāti:

  • izveidots inovatīvs sociāla atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem paredzēts kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas pakalpojums, kas ietver mācību pasākumus, sociālo un digitālo prasmju pilnveidei, izmantojot LEGO robotiku;
  • 70 Ogres novada sociāla atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem uzlabota dzīves kvalitāte, stiprinātas demokrātiskās vērtības.

Aktivitāte: Inventāra un aprīkojuma iegāde projekta aktivitāšu īstenošanai

Iegādāts inventārs un aprīkojums:

23.08.2014. 8 LEGO MINDSTORM EV3 robotikas komplekti un atbilstošā programmatūra

23.09.2014. 1 korķa tāfele

Aktivitāte: Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīto ekspertu/lektoru zināšanu pilnveide par nodarbību organizēšanu bērniem un jauniešiem, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus sociālo un digitālo prasmju pilnveidei

25.09.2014. 4 projekta lektori/eksperti satikās ar LEGO robotikas ekspertu no bērnu zinātnes centra Z(in)oo Cēsīs Ansi Rezgali.

Aktivitāte: Kvalitatīva brīvā laika izglītojošo pasākumu mācību, izmantojot LEGO robotiku, programmu, metodikas, materiālu, tajā skaitā e-videi, izstrāde

31.10.2014. Izstrādāta un tīmeklī publicēta metodika

31.10.2014. Izstrādātas un tīmeklī publicētas mācību programmas

31.10.2014. Izstrādāti un tīmeklī publicēti mācību materiāli

Aktivitāte: Izglītojošo semināru nodrošināšana kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas pakalpojuma sociālo un digitālo prasmju ieguvei, izmantojot LEGO robotikas elementus

Notikuši 3 semināri 09.09.2014., 11.08.2014. un 18.09.2014.,seminārus kopā apmeklēja 46 atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši, kā arī bērnu vecāki – pieaugušie no 6 sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem.

Nodarbību nodrošināšana kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas pakalpojuma sociālo un digitālo prasmju ieguvei, izmantojot LEGO robotikas elementus
Iztulkoti un tīmeklī publicēti FLL robotu sacensībām nepieciešamie materiāli
Laika posmā no 01.10.2014. noorganizēta un novadīta 21 nodarbība.

Datumi nodarbībām:

Oktobrī: 09., 13., 23., 27.10.2014.

Novembrī: 06., 10., 20., 24.11.2014

Decembrī: 04., 08., 18., 29. 12. 2014.

Janvārī: 03., 05., 10., 15., 17., 19., 29.01.2015.

1 mācību ekskursija 29.12.2014., 1 izglītojošs seminārs par vides problēmām 29.12.2014.

Paveiktais laika posmā no 01.02.2015. – 30.04.2015:

  • 9 nodarbības Lego robotikai un sociālo prasmju apguvei.
  • Dalība sacensībās: Fll robotu sacensības, Siguldas līnijsekotāju un sumo sacensības,
  • Transporta un sakaru institūta atklātais čempionāts, FLL un citu disciplīnu sacensības Voru
  • (Igaunija), Rīgas Tehniskās universitātes robotikas čempuionāts. Sacensību laikā skolēna
  • piedalījās mācību ekskursijās.
  • Nodarbībās, sacensībās un mācību ekskursijās piedalījās 24 bērni un jaunieši.

Viru (Igaunija)

Ekskursija uz uzņēmumu “Hanzas elektronika” (21.05.2015.) un Ogres Tehnikumu (28.05.2015.)

Nometne

No 16.03.-18.03. notika bērniem dienas nometne, kur aktīvi pavadīja laiku āra aktivitātēs un robotikas apguvē. Nometnē piedalījās 14 bērni.

No 8. līdz 9. jūnijam un no 15. līdz 17. jūnijam norisinājās dienas nometnes “Mehāniskais brīvlaiks II” un “Mehāniskais brīvlaiks III”. Katrā no nometnēm piedalījās 15 vai 16 bērni.

No 29. jūnija līdz 1. jūlijam un no 13. līdz 15. jūlijam norisinājās dienas nometnes “Mehāniskais brīvlaiks IV” un “Mehāniskais brīvlaiks V”. Katrā no nometnēm piedalījās 14 vai 15 bērni.

Sociāli iekļaujošā izglītojošā tālmācības kursa e-vidē pakalpojums

Laika posmā no 01.12.2014. līdz 31.01.2015. 3 bērni izmantojuši pakalpojumu.

Šajā laika periodā 4 ģimenes ar 8 bērniem apguva LEGO robotikas elementus tālmācībā.

 

kopsavilkums

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par saturu atbild biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Projektu līdzfinansē Ogres novada pašvaldība.


Kontakti

+371 29215073

Grīvas prospekts 4a,
Ogre, LATVIJA

PROJEKTS “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi", Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025, 2014
Šajā vietnē esošo materiālu pārpublicēšana atļauta tikai ar atsauci uz šo vietni.